Page 6-7 - üp_online_20120816

Basic HTML Version

06
Üzlet&pszichológia 2012/Próbaszám
2012/Próbaszám Üzlet&pszichológia
07
Az az
egy százalék…
A nők és férfiak közt lévő számos
különbséget mindenki érzékeli
valamilyen szinten. Ennek ellenére
érdekes rácsodálkozni azokra
a pszichológiai kísérletekre, melyek
tudományos igénnyel igyekeznek
feltárni az említett különbségek okait.
Írásunkból kiderül, hogy ezek milyen
eltérésekhez vezetnek a két nem között
szakmai előrejutás, kommunikációs
stílus, képességbeli affinitások terén.
Női vs. férfigondolkodás az üzleti térben
Gazdaság&pszichológia
Avérbeli
főnök
Mérő László McClelland és
munkatársai kutatásaiból
kiindulva világít rá egy
igen érdekes megfigyelésre,
mely szerint a sikeres
főnök nem abból lesz, aki
rendelkezik a papírforma
szerinti elvárásokkal, inkább
abból, aki igazi „dúvad”.
Hogy ez mit jelent? Kiderül
cikkünkből.
AmikorMcClelland és munkatársai megvizsgálták
a főnökök motivációinak természetét, igen
váratlan eredményre jutottak. A legfontosabb
tényező, amely egy menedzsert sikeressé
tesz, nem mások motiválásának képessége,
nem is a csapatmunkára való képesség, nem
a kapcsolatépítési készségek és nem is a
teljesítményvágy. Ezek mind valamennyire
szükségesek a menedzser sikerességéhez, de mind
csak viszonylag csekély vagy legfeljebb közepes
mértékben. Egyetlen olyan tényezőt találtak,
aminek mindenképpen igen magas értékűnek
kell lennie ahhoz, hogy valaki sikeres menedzser
legyen, és ez a hatalomvágy. A hatalomvágy
(vagy szakszerűbben: hatalommotiváció) többféle
tulajdonságból áll össze…
A sikeres menedzserek bizonyos értelemben igazi
dúvadak: makacsak, varacskosak, hataloméhesek.
A vérbeli vezető tudja, hogy beosztottjainak
valamennyi szabadságra is szüksége van, de
azt szereti, ha ezt tőle kapja. A lelke mélyén
utálja beosztottjaiban a szabadlelkűséget, az
autonómiát, de ha eléggé meggyőző formában
találkozik vele, mégis csak értékeli. …
menedzsment&pszichológia
A teljes cikket keresse
őszi lapszámunkban!
A férfiak és nők agya 99 százalékban egyforma.
Az az egy százalék viszont sok mindenre
magyarázat. Doreen Kimura és Simon Baron-
Cohen kutatásaik eredményeképpen néhány
tényre hívták fel a figyelmet: eszerint a férfiak
agya nagyobb, viszont a nők agya tömörebb,
gyorsabban dolgozik, és a hölgyek az agyuk
nagyobb részét használják, mint a férfiak.
Van eltérés a szürke- és fehérállományban is,
valamint más egyéb agyi területek arányaiban.
Ezek pedig mind magyarázattal szolgálnak az
eltérő viselkedésre, gondolkozásra.
Az üzleti élet fontos része a problémamegoldás,
a kapcsolatkialakítás és a kommunikáció.
Mindhárom területen tetten érhető a különbség
nők és férfiak közt. Lássuk, melyek ezek!
A kérdés már ott kezdődik, hogy a fiús avagy
lányos viselkedést a szülők ültetik-e át a
gyerekekbe, vagy éppen a gyerekek igényeit
követve adnak a lányok kezébe babát, a fiúkéba
pedig autót. Melissa Hines és Gerianne M.
Alexander majmokon végzett tudományos
kísérletei azt bizonyították be, hogy az
érdeklődést meghatározza a nemiség, tehát a
hímmajmok maguktól is a kis autókhoz mentek,
míg nőnemű társaik a babázást választották.
Természetesen vannak kivételek, és a szülői
hatás se választható le, azaz férfiak és nők
másképp szocializálódnak. De nézzük most az
adottságbeli különbségeket, melyek bármilyen
interakcióban megnyilvánulnak, az utcán
éppúgy, mint egy munkahelyen!
Mi a helyzet egy munkahelyen?
Sok képességbeli különbség, mint például a
mentális forgatás, vagy épp a célba dobás
képessége nyilvánvalóan nem jelent számottevő
különbséget nők és férfiak munkahelyi
viselkedése közt a mindennapokban. Azonban,
ha megnézzük például a kommunikáció módját,
már hétköznapi szinten is felfedezhetünk olyan
különbségeket, melyeket a tudomány kísérletekkel
is alátámasztott. Anthony Mulac vizsgálataiból
az derült ki, hogy a férfiak inkább a célratörő,
„feladatreleváns” beszédet alkalmazzák, míg a
nők az érzelemtelibb, „szociábilis” nyelvet. Linda
Carli kísérletei pedig arra mutattak rá, hogy
férfiak és nők egyaránt igazodni próbálnak
beszélgetőpartnerükhöz, és egész más a
feladatreleváns és szociábilis nyelvezet aránya,
ha nő-nővel, férfi-férfival, vagy ha vegyes párok
beszélgetnek.
A teljes cikket keresse
őszi lapszámunkban!