hirdetés
hirdetés

Pszichológia a marketing mögött

Freud, bűntudat, reklám

A pszichológusok számtalan olyan eredményre jutottak kutatásaik során, melyek a reklámkészítők segítségére lehetnek, még a Freud munkásságából is akarnak idevágó elméletek.

hirdetés

Ízelítő a cikkünkből:

A XX. század elején, a modern kor közepén, a nagy pszichológiai iskolák lefektették az emberi figyelem, emlé­kezet és gondolkodás megértésének alapjait. A Gestalt pszichológia arra tanított meg bennünket, hogy az észlelési folyamatok nem feltétlenül valósághűek, hanem alkotó, kiegészítő jellegűek, azaz azt látjuk, amit látni szeretnénk. Ezáltal megértettük, hogy a fogyasztók hatékony megértéséhez figyelembe kell venni az adott pilla­natban érvényes szükségleteit. Mást fogunk észrevenni, ha álmosak va­gyunk, mint akkor, ha éhesek, vagy unatkozunk. Más érdekel bennünket reggel, mint ebéd előtt, vagy hazafe­lé tartva, de nemünk, élethelyzetünk (pl. gyermektelen, kisgyermekes, ki­repültek a gyerekek, házas, szingli stb.) és életkorunk is meghatározza figyelmünket.

A zavarba ejtőre jobban figyelünk

Agyunk tehát másképp reagál ugyan­arra az ingerre attól függően, hogy ép­pen mi foglalkoztat bennünket. Jól te­szik a reklámozók, ha kihasználják az aktuális igényeket és másképp mutat­ják be a reklám tárgyát eltérő helyze­tekben, eltérő célcsoportnak. Ugyan­csak az alaklélektani iskolától tanultuk meg azt a szabályt, hogy mindig érde­kesebbek, figyelemkeltőbbek a kicsit érthetetlen ingerek, mint azok, ame­lyeket azonnal fel tudunk fogni. Ami zavarba ejtő, arra jobban figyelünk, mint ami nyilvánvaló. A posztmodern világban ezt a jelenséget használják ki olyan sztárok, mint például Conchita Wurst. Az új paradigma tehát az, hogy legyél szokatlan! Ami megszokott, az érdektelen. A pszichológusok ehhez még hozzá szokták tenni, hogy a megszokottságtól való eltérés mértéke korántsem mindegy: a teljesen szo­katlan ingerek éppolyan érdektelenek (mert felfoghatatlanok), mint a telje­sen megszokottak (mert unalmasak). Az optimális hatás elérése már-már művészet.

Legyen jutalom a reklám

...

Cikkünket teljes terjedelemben az Üzlet&Pszichológia aktuális lapszámának megvásárlásával érheti el. 

nyomtatott előfizetés >>

Becker György, reklámpszichológus, piackutató
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

People skill, azaz a „skillek”, kompetenciák, erősségek királynője maga az emberismeret. Sok örömet hoz, ha van, és sok csalódást, ha ez nem az erősségünk. Meggyőződésem, miszerint én biztos jó emberismerő vagyok, az utóbbi fél évben igencsak megkérdőjeleződött bennem, amikor is nyílt órákat voltam kénytelen megtekinteni iskolaválasztás címszó alatt. Tovább...

Találkozzunk a Facebookon!