hirdetés
hirdetés

Az alkotó ember személyiségjegyei

Mit tudnak a kreatív emberek?

"A vezetői kreatív működést leginkább a nyitottság határozta meg, és ebből arra következtethetünk, hogy az innováció valóban sok szempontból a személyiségen múlik."  

hirdetés

A kreativitás humánspecifikus – kizárólag emberi – jellemző, fajunk legmagasabb szintű potenciáljának része. Az alkotótevékenység – Csikszentmihályi flow-elmélete szerint – eredendően kiteljesedést és örömöt, boldogságérzést hordoz, és ezáltal minden ember életét gazdagíthatja. A vezetéskutatás mindemellett azért is tanulmányozza ezt a jelenséget, mert az emberi kultúra fejlődése mellett az üzleti értékteremtéshez is hozzájárul a kreativitás.

A menedzsmentkutatás álláspontja nem egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy a vezetői feladatkör eredendően kreatív-e vagy sem. Egyes elgondolások hangsúlyt helyeznek a vezetői újítás lehetőségére (pl. Bartram, 2005), mások ezt egyáltalán nem vagy kisebb súllyal veszik tekintetbe (pl. Tett és mtsai, 2000). Amit biztosan tudunk: csak néhány modern vizsgálat ad tudományos választ arra a kérdésre, hogy a vezetői kreativitás pontosan milyen összetevőkkel bír, milyen környezeti tényezőkön múlik, és hogyan fejleszthető.

A nyitottság az első lépés

A modern vizsgálatok fényében a kreativitást úgy határozhatjuk meg, mint a problémák újszerű megközelítését; nemritkán divergens gondolkodásként, azaz ötletgenerálási képességként említjük. A fejlesztésre, továbbgondolásra érdemes problémák megragadásához az ötletek, információk és tapasztalatok lényegének látására, azaz értékelési, elemzési képességre is szükség van. Az alkotóképesség szorosan kapcsolódik a személyiségjegyekhez, fontos meghatározójának tekintik a nyitottságot, amely a pszichológiában egyike az emberi viselkedést befolyásoló öt átfogó, tudományosan megalapozott személyiségvonás-csoportnak, a Big Five-nak.

A nyitottság magában foglalja a sokoldalú, érzelmi, intellektuális és kulturális tájékozódást, és az új helyzetek megtapasztalása iránti igényt. A nyitott személyek intuitív készsége fejlett, általában belső motiváció ösztönzi őket arra, hogy ne a megszokott utat járják, hanem tovább próbálkozzanak, más lehetőségeket is keressenek. A részletekkel való túlzott foglalkozás helyett a tágabb kontextusra figyelnek, rendszerszemléletben gondolkodnak. 

Hogyan lettem kreatív?

A kreatív személyek új ötleteit megvalósítás követi; és ahhoz, hogy egy-egy újítás egyáltalán lejegyzésre, közlésre kerüljön, további személyiségjegyek is szükségesek: kitartás, kockázatvállalás, de akár a meggyőzés készsége is, utóbbit a saját elképzelés elfogadtatása érdekében kell bevetni. Egy korszerű kanadai vizsgálat (Scratchley és Hakstian, 2000/2001) azt tanulmányozta, hogy több kreativitáskomponens (tesztfeladatokban mutatott teljesítmény, brainstorming és személyiségteszt adatai) közül melyik áll a legszorosabb kapcsolatban a hétköznapokban mutatott tényleges kreatív teljesítménnyel. Tapasztalataik szerint a vezetői kreatív működést leginkább a nyitottság határozta meg, és ebből arra következtethetünk, hogy az innováció valóban sok szempontból a személyiségen múlik.  

A cikk teljes tartalmát a 2017. október-novemberi lapszámunkban találja.

A megrendeléshez kattintson ide.

dr. Mirnics Zsuzsanna
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Képzeljünk el egy banális példát: egy számunkra fontos eseményt szervezünk, e-mailben kiküldjük a meghívót néhány barátunknak, és valakitől nem kapunk választ. Tovább...

Találkozzunk a Facebookon!