hirdetés
hirdetés

Az alkotó ember személyiségjegyei

Mit tudnak a kreatív emberek?

"A vezetői kreatív működést leginkább a nyitottság határozta meg, és ebből arra következtethetünk, hogy az innováció valóban sok szempontból a személyiségen múlik."  

hirdetés

A kreativitás humánspecifikus – kizárólag emberi – jellemző, fajunk legmagasabb szintű potenciáljának része. Az alkotótevékenység – Csikszentmihályi flow-elmélete szerint – eredendően kiteljesedést és örömöt, boldogságérzést hordoz, és ezáltal minden ember életét gazdagíthatja. A vezetéskutatás mindemellett azért is tanulmányozza ezt a jelenséget, mert az emberi kultúra fejlődése mellett az üzleti értékteremtéshez is hozzájárul a kreativitás.

A menedzsmentkutatás álláspontja nem egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy a vezetői feladatkör eredendően kreatív-e vagy sem. Egyes elgondolások hangsúlyt helyeznek a vezetői újítás lehetőségére (pl. Bartram, 2005), mások ezt egyáltalán nem vagy kisebb súllyal veszik tekintetbe (pl. Tett és mtsai, 2000). Amit biztosan tudunk: csak néhány modern vizsgálat ad tudományos választ arra a kérdésre, hogy a vezetői kreativitás pontosan milyen összetevőkkel bír, milyen környezeti tényezőkön múlik, és hogyan fejleszthető.

A nyitottság az első lépés

A modern vizsgálatok fényében a kreativitást úgy határozhatjuk meg, mint a problémák újszerű megközelítését; nemritkán divergens gondolkodásként, azaz ötletgenerálási képességként említjük. A fejlesztésre, továbbgondolásra érdemes problémák megragadásához az ötletek, információk és tapasztalatok lényegének látására, azaz értékelési, elemzési képességre is szükség van. Az alkotóképesség szorosan kapcsolódik a személyiségjegyekhez, fontos meghatározójának tekintik a nyitottságot, amely a pszichológiában egyike az emberi viselkedést befolyásoló öt átfogó, tudományosan megalapozott személyiségvonás-csoportnak, a Big Five-nak.

A nyitottság magában foglalja a sokoldalú, érzelmi, intellektuális és kulturális tájékozódást, és az új helyzetek megtapasztalása iránti igényt. A nyitott személyek intuitív készsége fejlett, általában belső motiváció ösztönzi őket arra, hogy ne a megszokott utat járják, hanem tovább próbálkozzanak, más lehetőségeket is keressenek. A részletekkel való túlzott foglalkozás helyett a tágabb kontextusra figyelnek, rendszerszemléletben gondolkodnak. 

Hogyan lettem kreatív?

A kreatív személyek új ötleteit megvalósítás követi; és ahhoz, hogy egy-egy újítás egyáltalán lejegyzésre, közlésre kerüljön, további személyiségjegyek is szükségesek: kitartás, kockázatvállalás, de akár a meggyőzés készsége is, utóbbit a saját elképzelés elfogadtatása érdekében kell bevetni. Egy korszerű kanadai vizsgálat (Scratchley és Hakstian, 2000/2001) azt tanulmányozta, hogy több kreativitáskomponens (tesztfeladatokban mutatott teljesítmény, brainstorming és személyiségteszt adatai) közül melyik áll a legszorosabb kapcsolatban a hétköznapokban mutatott tényleges kreatív teljesítménnyel. Tapasztalataik szerint a vezetői kreatív működést leginkább a nyitottság határozta meg, és ebből arra következtethetünk, hogy az innováció valóban sok szempontból a személyiségen múlik.  

A cikk teljes tartalmát a 2017. október-novemberi lapszámunkban találja.

A megrendeléshez kattintson ide.

dr. Mirnics Zsuzsanna
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

People skill, azaz a „skillek”, kompetenciák, erősségek királynője maga az emberismeret. Sok örömet hoz, ha van, és sok csalódást, ha ez nem az erősségünk. Meggyőződésem, miszerint én biztos jó emberismerő vagyok, az utóbbi fél évben igencsak megkérdőjeleződött bennem, amikor is nyílt órákat voltam kénytelen megtekinteni iskolaválasztás címszó alatt. Tovább...

Találkozzunk a Facebookon!