hirdetés
hirdetés

Teszt

Az érettség egyik jele

A jelen kor sajátos jellemzői, azaz a gyors változások, az innovációra és a folyamatos
önfejlesztésre való igény miatt a mai kor emberének érettsége elsősorban a rugalmas gondolkodásban fejezhető ki. Teszt!

hirdetés

A teszt letöltéséhez kattintson ide.

 

Számolja össze a pontszámait az alábbi számú oszlopokban: 1, 4, 7, 10, 13, 18, 21, 24, 27:

Összesen:

Ön ennyi pontszámot ért el a társas komplexitás skálán.

 

Számolja össze a pontszámait az alábbi számú oszlopokban: 2, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 25 :

Összesen:

Ön ennyi pontszámot ért el az individuális komplexitás skálán. 

 

Számolja össze a pontszámait az alábbi számú oszlopokban: 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 23, 26:

Összesen:

Ön ennyi pontszámot ért el az inter-individuális komplexitás skálán.  

 

Társas Komplexitás skála

A Társas Komplexitás skála ponthatárai

A Társas Komplexitás skálán elért pont

Minősítés

9-20 pont

alacsony

21-28 pont

átlagos

29-45 pont

magas

A Társas Komplexitás skála leírása

A Társas komplexitás skálán elért magas pontszám azt jelenti, hogy az egyén számára elsődleges a biztos alapokhoz való igazodás lehetősége úgy a társas kapcsolatokban, mint az elvek vagy a körülmények tekintetében. A valahova tartozás fontossága abban nyilvánul meg, hogy ha az egyén valamit elfogad, azon változtatni nem akar, és ahhoz még akkor is ragaszkodik, ha ez részéről a saját vágyak háttérbe szorításával jár. A skálán magas pontszámot elérők inkább alkalmazkodnak az általuk preferált csoporthoz, minthogy konfliktusnak adnának teret azáltal, hogy saját akaratukat akarják érvényesíteni. Ezek az emberek ragaszkodnak az állandósághoz, nem szeretik a változást és az új helyzeteket, és nem törekszenek a változtatásra még akkor sem, ha észlelik annak szükségességét.

Az átlagos pontszámot elérőkre a skála jellemzői közepes mértékben érvényesek, az alacsony pontszámot elérőkre pedig nem jellemzőek ennek a skálának a sajátosságai.

 

Individuális Komplexitás skála

Az Individuális Komplexitás skála ponthatárai

Az Individuális Komplexitás skálán elért pont

Minősítés

9-32 pont

alacsony

33-37 pont

átlagos

38-45 pont

magas

Az Individuális Komplexitás skála leírása

Az Individuális komplexitás skálán magas pontszámot elérők elköteleződnek és kialakítják saját álláspontjukat az ideológiákkal, az intézményekkel, a fontos személyekkel kapcsolatban. Erős belső szabályrendszerre alapoznak, így a külső hatások nem tudják elbizonytalanítani őket, azokat könnyedén kizárják. Szilárd elképzelésük van önmagukról és az őket körülvevő világról, önirányító, önmotiváló, önértékelő, önfejlesztő emberek. A fontos mások reprezentációit nem vetik el, képesek azokat is tiszteletben tartani, de mások véleményét már nem tekintik referenciának, hanem saját véleményt alkotnak. Számukra elsődleges saját álláspontjuk és véleményük, mások kevéssé tudják őket befolyásolni. Maguk fogalmaznak meg célokat, elveket, javaslatokat, ugyanakkor saját elképzeléseiken nehezen látnak túl, és kompromisszumot is nehezen kötnek.

A skálán átlagos pontszámot elérőkre az Individuális Komplexitás skála tulajdonságai közepes mértékben jellemzőek, az alacsony pontszámot elérőkre pedig ennek a skálának a sajátosságai nem jellemzőek.

 

Inter-individuális Komplexitás skála

Az Inter-individuális Komplexitás skála ponthatárai

Az Inter-individuális Komplexitás skálán elért pont

Minősítés

9-32 pont

alacsony

33-37 pont

átlagos

38-45 pont

magas

Az Inter-individuális Komplexitás skála leírása

Az Inter-individuális komplexitás skálán magas pontszámot elérőkre már jellemző az a felismerés, hogy mindenkinek vannak korlátai. Ezek az emberek megértik a különféle vélemények és elvrendszerek előnyeit, és felismerik önmaguk korlátait is. Ráébrednek arra is, hogy ezek a korlátok egy megfelelő csapat összeállításával kompenzálhatók, ahol a különböző emberek egymást jól kiegészítve lehetnek hatékonyak együtt. A csapat, a csapatmunka és a csapatépítés fontossága a skálán magas pontszámot elérőknél előtérbe kerül. Világossá válik számukra az is, hogy a valódi sikerek érdekében közös erőfeszítésre van szükség, és igyekeznek önmagukat aktivizálni mások fejlesztése, támogatása érdekében, miközben úgy vélik, az ilyen együttműködések révén ők maguk is fejlődnek.

A skálán átlagos pontszámot elérőkre ezek a sajátosságok közepes mértékben jellemzőek, míg a skálán alacsony pontszámot elérőkre ezek a sajátosságok nem jellemzőek.

Szerző: Répáczki Rita

 

Tetszett a teszt? Cikkünket teljes terjedelemben az Üzlet&Pszichológia aktuális lapszámának megvásárlásával érheti el. 

online lapszámvásárlás >> 
nyomtatott lapszámvásárlás >> 
online előfizetés >>
nyomtatott előfizetés >>

 

 

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Képzeljünk el egy banális példát: egy számunkra fontos eseményt szervezünk, e-mailben kiküldjük a meghívót néhány barátunknak, és valakitől nem kapunk választ. Tovább...

Találkozzunk a Facebookon!